Par ivan.jurasinovic le 10/03/11

Cestitamo novinaru Peratovicu na sudskoj pobjedi.

Par ivan.jurasinovic le 23/01/11

Jučer, 21 siječnja 2011., zagrebački Općinski kazneni sud donio je oslobađajuću presudu novinaru Željku Peratoviću. Nedopustivi pritici ministra unutarnjih poslova Tomislava Karamarka i njegovog ortaka Glavnog drzavnog odvjetnika Mladena Bajića na sudstvo i državno odvjetništvo doživjele su potpuni fijasko. Hrvatsko pravosuđe više se ne boji afirmirati svoju neovisnost.

Tijekom mjeseca kolovoza 2010 godine, novinar Željko Peratović je objavio zapisnike saslušanja svjedoka koji su sudu dali svoje iskaze u svezi kaznene prijave koju je ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko podnio protiv njega i to radi objave na svom blogu informacija koje bi mogle uznemiriti javnost ! Sadržaj zapisnika, koji su po prvi puta bili objavljeni na ovom blogu, jasno ukazuje na apsurdnost optužbe i instrumentalizaciju tajnosti postupka kojom Tomislav Karamarko nastoji spriječiti novinara da se javno brani i odgovori na neutemeljene i klevetničke optužbe (LINK)

Ova sudska odluka predstavlja treći poraz Tomislava Karamarka u pravosudnom ratu koji vodi protiv Željka Peratovića. Nakon neuspjeha u prvoj instanci i u žalbenom postupku, Tomislav Karamarko u dogovoru s Glavnim državnim odvjetnikom Mladenom Bajićem podnosi prijavu odvjetništvu koje ju ovaj put prihvaća. Svi ti njihovi pokušaji su bili sistematski odbijeni i to na uistinu ponižavajući način :

Prva prijava : odvjetništvo odbacuje

Druga prijava : nepotpuna i nerazumljiva - sudac odbacuje

Žalba: neosnovana

Treća prijava: sudac odbacuje iz razloga ne postojanja kršenja zakona tajnosti postupka

Budući da su svi pokušaji nametanja političkih presuda doživjeli neuspijeh, na gospođi Jadranka Kosor, predsjednici Vlade Republike Hrvatske, je da donese odgovarajuće odluke.

Neprihvatljivo je da jedna demokratska zemlja, kandidat za integraciju u Europsku Uniju, tolerira u svojoj Vladi te u pravosuđu osobe koje koriste svoje javne funkcije u cilju instrumentalizacije pravosuđa i to na štetu jednog novinara. Takvo ponašanje ugrožava „pravnu državu u punom smislu riječi, pravnu državu koju dugujemo sami sebi“ (LINK). Tomislav Karamarko bi trebao biti odstranjen iz Vlade, a isto tako, vrijeme je donijeti konačnu odluku glede dossier-a Mladena Bajića.

Par ivan.jurasinovic le 23/01/11

Hier, le 21 janvier 2011, le Tribunal correctionnel de Zagreb (Croatie) a relaxé le journaliste Željko Peratović. Les pressions intolérables que le ministre de l'Intérieur, Tomislav Karamarko, et son complice le Procureur Général, Mladen Bajić, exerçaient sur les juges et le Parquet ont abouties sur un échec cuisant. La justice croate ne craint plus d'afficher son indépendance.

Rappelons que le journaliste avait publié, en août 2010, les procès-verbaux des auditions de témoins ayant déposé devant le Tribunal dans le cadre d'une plainte déposée (contre Željko Peratović) par le même ministre de l'Intérieur, Tomislav Karamarko, pour soi-disant diffusion par le journaliste d'informations de nature à troubler l'ordre public. Le contenu de ces procès-verbaux, publiés en premier lieu sur ce blog, démontre clairement le caractère totalement abusif et aberrant des accusations contre le journaliste et l'instrumentalisation, par Tomislav Karamarko, du secret de l'instruction qui interdisait finalement au journaliste de se défendre publiquement face à des accusations infondées et diffamatoires (LIEN).

Cette décision marque un troisième échec cuisant pour Tomislav Karamarko dans sa bataille judiciaire contre Željko Peratović. Après avoir échoué, en première instance et en appel, à poursuivre Željko Peratović par plainte privée (citation directe), il avait imaginé de réaliser son forfait avec la complicité du Procureur Général Mladen Bajić. Or toutes ses demandes ont été systématiquement rejetées pour des motifs très humiliants pour le ministre :

- première plainte privée rejetée par le Parquet

- deuxième plainte privé rejeté par le juge pour recours incomplet et incompréhensible

- appel rejeté : non fondé

- citation du Parquet, suite à la plainte de Tomislav Karamarko, rejetée en raison d'absence de violation du secret de l'instruction

Toutes ces tentatives de condamnations politiques ayant échouées, madame Jadranka Kosor, Premier Ministre de la République de Croatie, devrait maintenant en tirer toutes les conséquences. Il n'est pas acceptable que dans un pays démocratique, candidat à l'Union européenne, on tolère au sein du gouvernement et du système judiciaire des individus qui utilisent leurs prérogatives pour instrumentaliser la justice à des fins personnelles et illégales, à plus forte raison contre des journalistes. Un tel comportement porte atteinte à « l'Etat de droit au plein sens du terme, Etat de droit que nous devons à nous-mêmes » (LIEN). Tomislav Karamarko devrait être écarté du gouvernement et il est temps également de tirer les conséquences concernant le dossier Mladen Bajić.

Par ivan.jurasinovic le 19/01/11

1- ČINJENICE

Prema hrvatskom istraživačkom novinaru Željku Peratović, i vjerodostojnim dokumentima koje objavljuje (LINK) Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske, Mladen Bajić, koji je 1992. obnašao dužnost zamjenika Vojnog tužitelja u Splitu, naredio je uhićenje i pritvaranje civila (hrvatskih građana srpske narodnosti), osumnjičenih za terorizam, u vojni zatvor u Splitu « Lora ». (Dokumenti iz 2006. o Lori u pdf formatu). Tijekom grubih ispitivanja, koje je Mladen Bajić nadzirao, određeni broj tih osoba je preminuo od posljedica mučenja a njihova tjela su kasnije pronađena na javnom odpadu.

Ključni dokument koji potvrđuje vjerodostojnost dokumenata i svjedočenja o zločinima koje je počinio Mladen Bajić, u razdoblju u kojem je vršio dužnost zamjenika Vojnog tužitelja u Splitu, je presuda uknjižena K-540/92 izrečena 19. srpnja 1993. na Vojnom sudu u Splitu pod predsjedavajućim sucem Davorom Dukić u nazočnosti sudaca Zorana Matulović i Ante Barbić;

Dragomir Miljković, hrvatski držaljanin srpske narodnosti rođen u Hrvatskoj, umirovljenik, otac dvoje djece sa prebivalištem u Splitu, bio je uhićen, po nalogu zamjenika Vojnog tužitelja u Splitu Mladena Bajića, 21. kolovoza 1992. i zatočen u vojni zatvor u Splitu « Lora » gdje je bio danima mučen. Imenovani sudski vještak je zaključio da je optuženi imao slomljena 3 rebra te ozljede prouzročene elektičnom strujom.

Dragomir Miljković je oslobođen po svim točkama optužbe koje je zastupao Mladen Bajić. Oslobađajuća presuda Vojnog suda u Splitu 1993. predstavlja zapravo priznanje hrvatskog pravosuđa o postojanju slućajeva kršenja temeljnih prava i sloboda kojih su žrtve bili određeni građani za vrijeme srpske agresije. Radi se o osobnom porazu Mladena Bajića kojeg je namjera bila pretvoriti žrtvu u zločinca a hrvatsku Državu suučesnicom tog zločina.

2 - KAZNENA KVALIFIKACIJA

Ratni zločini općenito su definirani kao slučajevi u kojima jedna od sukobljenih strana namjerno napada kako ljudske tako i materijalne ne vojne ciljeve; ne vojni cilj podrazumjeva civile, ratne zatvorenike i ranjenike.

U Lori su bili zatočeni ljudski ne vojni ciljevi, civili, ratni zatvorenici i ranjenici koje je Mladen Bajić poslije optuživao za terorizam ne bi li opravdao počinjene zločine i prebacio odgovornost na Državu.

Članak 2. statuta Međunarodnog kaznenog suda u Den Haag-u kažnjava, sukladno Ženevskih Konvencija iz 1949. godine, « mučenje i neljudsko postupanje « (čl 2b). « čin namjernog uzrokovanja velike patnje ili teških povreda fizičkog integriteta ili zdravlja » (čl 2-c) « izgon ili nezakonito preseljenje civila ili nezakoniti pritvor » (čl 2-g).

Objavljeni dokumenti dokazuju da se je prema zatočenicima u Lori neljudski postupalo a presuda Miljkoviću dokazuje da je bilo upotrebljavano mučenje električnom strujom. Mladen Bajić je dakle sudski progonio žrtve zločina počinjenih nakon uhićenja i za vrijeme pritvora koje je on osobno naredio.

Članak 7-1 točno određuje da « tko god je planirao, poticao na djelo, naređivao, počinio ili na bilo koji način pomagao, ohrabljivao planirati, pripremati ili izvršiti zločin naveden u člancima 2 do 5 gore navedenog statut je osobno odgovoran za gore navedeni zločin ». Članak 7-2 predviđa da : « kvalifikacija službene osobe optuženika, bilo kao šefa Države ili Vlade, bilo višeg službenika, ne oslobađa ga kaznene odgovornosti i ne može biti razlog smanjenja kazne ».

Taj članak se precizno odnosi na slučaj Mladena Bajića, koji je već u to vrijeme obnašao « službenu kvalifikaciju, djelujući kao viši djelatnik » i pohranitelj vlasti i javne moći. Presuda Miljkoviću dokazuje proceduralni progon vojnog Tužitelja kojega je bio cilju da nevina žrtvu zločina koji su na prema njemu počinjeni u Lori bude osuđen za terorizam. Presuda dokazuje (pozdravimo usput profesionalizam sudaca Dalibora Dukića, Zorana Matulovića i Ante Barbića koji spašavaju čast Hrvatske primjernom presudom) nezakonite metode vojne policije koja, pod pravnim autoritetom Vojnog tužitelja Bajića, izvršava nezakonite premetačine.

Ta presuda isto tako osuđuje neprihvatljivo ponašanje Vojne policije koja, pod pravnim autoritetom Vojnog tužitelja Bajića, proganja jednoga građanina da ga se prisili da napusti stan u kojem stanuje više od deset godina.

Presuda isto tako spominje neobićnu suradnju Vojnog tužitelja i Vojne obavještajne službe SIS. Presuda Miljkoviću dokazuje da su se pod pravnim autoritetom Vojnog tužitelja Bajića sprovadala protupravna pritvaranja i torture u cilju izgona i prisilnog preseljenja populacija.

Objavljeni dokumenti dokazuju da su zatočenici u Lori bili mučeni u prisustvu Vojne policije, koja je bila pod pravnim autoritetom Vojnog tužitelja Bajića, te sudjelovanje SIS-a, o čemu nije moglo ne biti informirano Vojnio tužiteljstvo.

Sve te činjenice koje predstavljaju dokaze omogućuju zaključiti da je zamjenik Vojnog Tužitelja u Splitu bio upoznat, da u najmanju ruku, nije mogao legalno ignorirati zločine počinjene u Lori, zločine u kojima je on sudjelovao, ako ne u njihovom izravnom izvršavanju, onda, u najmanju ruku, propuštajući ih kada je imao ovlast da ih spriječi. To je poticanje na ratni zločin, ili u najmanju ruku njegovo olakšavanje koje je kažnjivo kao takvo od Međunarodnog Kaznenog Suda.

Mladen Bajić je dakle nepobitno osobno impliciran u tom slućaju ratnih zločina.

3 - PITANJA KOJA SE NAMEĆU

- Tko je odlučio da ti dokumenti sve ove godine budu tako pomno prikrivani ?

- Tko je odlučio 2002. imenovati Mladena Bajića Glavnim Državnim Odvjetnikom Republike Hrvatske ?

- Tko je odlučio da se Mladen Bajić imenuje jedinim sugovornikom i obskrbljivačem dokumentima Međunarodni Kazneni Sud u Den Haag-u ?

4 - POSLJEDICE

Već više od 6 godina, DORH , nadležno, između ostalog, progoniti osobe optužene za ratne zločine, vodi čovjek čija je umješanost u ratne zločine dokazana. Ova činjenica dovodi u pitanje cijelovitost učinjenog rada takve osobe čiji integritet i profesionalno poštenje nije nikada bilo zajamčeno. Dolaze u pitanje najvažniji sudski poslovi Hrvatske, a na čelnom mjestu predmet Gotovina jer je upravo Mladen Bajić bio zadužen za suradnju sa Tužiteljstvom Međunarodnog Kaznenog Suda. Imajući u vidu široko poznatu efikasnost istražiteljskih ekipa MKS, nemoguće je da Carla del Ponte nikada nije bila informirana o činjenicama koje su pripisivane njenom privilegiranom sugovorniku u Hrvatskoj. Kako potvrđuje Vesna Škare Ožbolt, bivša ministrica pravosuđa Hrvatske, Carla del Ponte je ipak više volila štititi Mladena Bajić. (LINK)

Ubojstva Ivane Hodak, kćerke bivše ministrice pravosuđa, 06. listopada 2008. i Ive Pukanića, glavnog urednika tjednika Nacional, 23. listopada 2008., koja su šokirala civilizirani svijet a kojih je cilj bio destabilizirati mladu hrvatsku demokraciju, pokazuje u pravom svijetlu dvojac koji čine Mladen Bajić, Glavni državni odvjetnik i Tomlislav Karamarko, sumnjičen za mutnu vezu sa organiziranim kriminalom, kojeg su upravo ta ubojstva uzdigla do položaja ministra MUP Republike Hrvatske.

Gore navedeni događaji mogu se usporediti sa suradnjom SAD-a i Velike Britanije sa sicilijanskom mafijom u vrijeme Oslobođenja Italije 1943. Ako je ta suradnja u tom slućaju mogla biti opravdana, ona to danas sigurno ne može u slučaju Hrvatske.

Jean-François Ott je bio u potpunosti u pravo kada je osudio « instrumentalizaciju hrvatskog pravosuđa i njegovog totalitarnog ponašanja.

Par ivan.jurasinovic le 17/01/11

1 - LES FAITS

D'après le journaliste d'investigation croate Željko Peratović et les documents authentiques qu'il publie (LIEN), l'actuel procureur général de la République de Croatie, Mladen Bajić, qui occupait en 1992 le poste de Procureur militaire adjoint à Split, aurait ordonné l'arrestation puis l'internement à la prison militaire de Split « Lora » de civils (citoyens croates de nationalité serbe), soupçonnés de terrorisme (PREUVES A TELECHARGER CI-DESSOUS). Durant des interrogatoires musclés, supervisés par Mladen Bajić, plusieurs de ces personnes ont succombé des suites des actes de torture qui leur ont été infligés. Les corps de certaines d'entre elles seront retrouvés plus tard dans une décharge publique.

Le document clef qui authentifie et confirme ces documents et témoignages relatifs aux crimes dont s'est rendu coupable Mladen Bajic durant la période où il exerçait la fonction de Procureur militaire adjoint de Split est le jugement référencé K-54o/92 rendu le 19 juillet 1993 par le Tribunal militaire de Split présidé par le juge Dalibor Dukić assisté des juges Zoran Matulović et Ante Barbić.

Dragomir Miljković citoyen croate de nationalité serbe né en Croatie, retraité et père de deux enfants, demeurant à Split, a été arrêté, sur ordre du Procureur militaire adjoint Mladen Bajić, le 21 aout 1992 et interné à la prison militaire de Split de « Lora » ou il a été torturé pendant des jours. L'expert judiciaire désigné par le Tribunal avait constaté que le prévenu présentait trois cotes cassées, outre des lésions consécutives à une électrocution.

Dragomir Miljković, a été acquitté de tous les chefs d'accusation montés de toutes pièces et soutenus contre lui par Mladen Bajić, notamment terrorisme. Cet acquittement prononcé par le Tribunal militaire de Split en 1993 constitue la reconnaissance par la justice croate des violations de leurs droits et liberté fondamentaux dont ont été victimes certains citoyens croates pendant l'agression serbe. Il constitue un échec personnel de Mladen Bajić dans sa tentative de transformer une victime en criminels et dans sa tentative de rendre l'Etat complice des crimes commis par lui.

2 - LA QUALIFICATION PENALE

Les crimes de guerre sont généralement définis comme des cas où l'une des parties en conflit s'en prend volontairement à des objectifs, aussi bien humains que matériels, non militaires, un objectif non-militaire comprenant les civils, les prisonniers de guerres et les blessés.

A Lora étaient emprisonnés des objectifs humains non militaires, civils, prisonniers de guerre et blessés que Mladen Bajic poursuivait ensuite en justice pour terrorisme, afin de justifier les crimes commis et d'en faire peser sur l'Etat la responsabilité.

L'article 2 du statut du Tribunal Pénal International de la Haye réprime, parmi les violations graves des conventions de Genève de 1949, « la torture ou les traitements inhumains » (article 2 b), « le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé » (article 2-c), « l'expulsion ou le transfert illégal d'un civil ou sa détention illégale » (article 2-g).

Les documents publiés prouvent qu'ont été infligés aux détenus à Lora des traitements inhumains et le jugement Miljkovic prouve qu'a été pratiquée la torture à l'électricité. Mladen Bajić poursuivait donc en justice les victimes des crimes commis suite aux arrestations et pendant les détentions qu'il avait lui-même ordonnées.

L'article 7-1 précise que « quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du présent statut est individuellement responsable dudit crime ». L'article 7-2 prévoit que « la qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'Etat ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine ».

Cet article concerne précisément le cas de Mladen Bajić, qui était déjà à l'époque pourvu d'une « qualité officielle, agissant comme haut fonctionnaire »et dépositaire de l'autorité et de la puissance publiques. Le jugement Miljković prouve l'acharnement procédural du Procureur militaire à faire condamner une innocente victime des crimes commis à Lora, sous des prétextes fallacieux de terrorisme. Le jugement démontre (saluons au passage le professionnalisme des juges Dalibor Dukić, Zoran Matulović et Ante Barbić qui sauvent l'honneur de la Croatie par un jugement exemplaire) les méthodes illégales de la police militaire qui, sous l'autorité judiciaire du Procureur militaire Bajić, effectue des perquisitions illégales.

Ce jugement dénonce le comportement inadmissible des policiers militaires qui, sous l'autorité judiciaire du Procureur militaire Bajić, persécutent un citoyen pour le forcer à quitter la maison qu'il occupe depuis plus de 10 ans.

Ce jugement pointe aussi la collaboration inhabituelle entre le Procureur militaire Bajić et les services de renseignements militaires SIS. Le jugement Miljković démontre, dans la juridiction et sous l'autorité judiciaire du Procureur Bajic, l'utilisation de la privation de liberté et de la torture à des fins d'expulsion et de transfert forcé de population.

Les documents publiés démontrent que des prisonniers ont été torturés à Lora, en présence de la police militaire placée sous l'autorité judiciaire du Procureur militaire Bajić et avec la participation du SIS, dont ne pouvait pas ne pas être informé le parquet militaire.

L'ensemble de ces faits constituent des preuves permettant de conclure que le Procureur militaire adjoint de Split connaissait, à tout le moins ne pouvait légitimement ignorer les crimes commis à Lora, crimes a la réalisation desquels il a participé, si ce n'est en en ordonnant directement l'exécution à tout le moins en omettant, alors qu'il en avait le pouvoir, d'en empêcher la commission. C'est l'incitation au crime de guerre, à tout le moins sa facilitation, réprimée comme tel par le Tribunal Pénal International.

Mladen Bajić est donc clairement impliqué, à titre personnel, dans cette affaire de crimes de guerre.

3 - LES QUESTIONS POSEES

Ces révélations posent 3 questions fondamentales :

- Qui a décidé que ce document, pendant toutes ces années, devait resté si soigneusement caché ?

- Qui a décidé en 2002 de nommer Mladen Bajić Procureur général de la République de Croatie ?

- Qui a décidé de désigner Mladen Bajić unique interlocuteur et fournisseur de documents au Tribunal Pénal International de La Haye ?

4 - LES CONSEQUENCES

Depuis plus de 6 ans, le parquet général de la Croatie, chargé notamment de poursuivre les personnes accusées de crimes de guerre, est dirigé par un homme dont l'implication dans un crime de guerre vient d'être démontrée. Un tel constat remet en cause l'intégralité du travail effectué par cette personne dont l'intégrité et l'honnêteté professionnelle n'ont finalement jamais été garanties. Sont en question les affaires judiciaires les plus importantes de Croatie, au premier rang desquelles le dossier Gotovina car c'est bien Mladen Bajić qui a étroitement collaboré avec le parquet du Tribunal Pénal International. Compte tenu de la performance reconnue des équipes d'enquêtes du Tribunal Pénal International, il est impossible que Carla del Ponte n'ait à aucun moment été informée des faits imputables à son interlocuteur privilégié en Croatie. Et pourtant, comme l'affirme Vesna Skare Ozbolt, ancien ministre croate de la Justice, Carla Del Ponte a préféré protéger Mladen Bajić (LIEN)

L'assassinat d'Ivana Hodak, fille d'un ancien ministre de la Justice, le 06 octobre 2008 et d'Ivo Pukanić, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Nacional, le 23 octobre 2008, qui ont choqué le monde civilisé et dont le but était la déstabilisation de la jeune démocratie croate, met au grand jour le rôle du tandem Mladen Bajić, Procureur Général de la République et Tomislav Karamarko, soupçonné de liens troubles avec le crime organisé, qui, à la faveur de ces assassinats a été propulsé au poste de ministre de l'Intérieur de la République de Croatie.

Ces évènements sont à rapprocher à la collaboration des Etats-Unis et de la Grande Bretagne avec la mafia lors de la Libération de l'Italie en 1943. Si à cette époque cette collaboration pouvait être justifiée, elle ne l'est certainement pas dans le cas de la Croatie aujourd'hui.

Jean-François Ott avait tout à fait raison en dénonçant « l'instrumentalisation de la justice croate et son comportement totalitaire ».

Par ivan.jurasinovic le 31/07/09

- Ouest-France, cetvrtak 30. srpnja 2009.

- Hrvatski predsjednik prijeti Francuskom odvjetniku

- Što se zbilo ? Vracamo se na osobe ili dogadaje koji su obilježili danasnjost. Odvjetnik Ivan Jurašinovic se priprema za postupak na županijskom sudu.

« To je prvi put da je jedan predsjednik Republike na dužnosti osuden u Hrvatskoj. Naravno, on to ne prihvaca ». Proslog 23. listopada, opasni anžuvinski odvjetnik, Ivan Jurašinovic, uznemirio je najviši autoritet jedne Države. Opcinski sud u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske, je priznao da je predsjednik Stjepan Mesic izgovorio uvrijedljive i prijetece rjeci prema odvjetniku. Prigodom jednoga intervjua na televiziji, prije nekoliko mjeseci, hrvatski predsjednik je « savjetovao » Ivanu Jurašinovic, odvjetniku Marina Tomulic izbjeglom u Parizu i bivšem drugom covjeku hrvatskih tajnih službi, da se treba « lijeciti » u Vrapcu. Otvorena i jasna poruka.

Za mnoge hrvatske politicke disidente Vrapce je sinonim zatvaranja i mucenja. Sa tom prijetnjom predsjednik Stjepan Mesic je, odmahnuvši rukom, odbacio optužbe klijenta anžuvinskog odvjetnika, koji drži da hrvatska mafia, koja je umješana u ilegalnu trgovinu oružjem i gnjusne otmice je financirala njegove razne izborne kampanje.

Ratni zlocinci

Uzimajuci u obzir tu prijetnju Ivan Jurašinovic se obratio hrvatskom pravosudu, dobivši podrsku Francuskog Nacionalnog vjeca odvjetnika (CNB) i Vjeca predsjednika odvjetnickih komora u Francuskoj.

U cetvrtak 9. listopada 2008. u pratnji privatnog tjelohranitelja i jednog francuskog kolege, iz Anžuvinske odvjetnicke komore, kao promatraca on se predstavio na Opcinski sud u Zagrebu da ostvari svoja prava. « I na moje iznenadenje sud mi je dao za pravo osudivši predsjednika Mesica da mi plati naknadu štete u iznosu od 10 000 €. »

Poslije je predsjednik Mesic uložio žalbu. Održat ce se, dakle, jedan drugi postupak. "Ali u Hrvatskoj , županijski sud samo provjerava jeli zakon bio korektno primjenjen" objašnjava, ne previše zabrinut, odvjetnik Ivan Jurašinovic dodajuci: "Sve je bilo pravilno ucinjeno !" Usporedno s tim slucajem, anžuvinski odvjetnik brani takoder jednu bošnjacku obitelj iz Angers-a, koja je bila mucena i protjerana 1992., žrtvu srpske politike etnickog cišcenja u bivšoj Jugoslaviji. Zato je optužio cetiri bivša celnika, od kojih Radovana Karadžic bivšeg predsjednika RS BiH za zlocine protiv covjecnosti. "Postupak slijedi svoj tok. Iduceg 18. studenog sud u Parizu ce se ocitovati o valjanosti dostave tužbe i nadležnosti suda".

Na kraju, kao odvjetnik Marina Tomulic, bivšeg drugog covjeka hrvatskih tajnih službi, Ivan Jurašinovic, je podnio tužbu za dva pokušaja ubojstva svoga klijenta. "Istraga je u toku !"

Yves LAUNAY.

Posdjetimo : Ouest France je najtirazniji francuski dnevni list. 30 srpnja je izdan u 822.834 primjeraka (vidite gore lijevo na izvornom clanku)

Download izvorni clanak u pdf formatu : klikni dolje ne "télécharger".

Par ivan.jurasinovic le 08/07/09

- by Jeffrey T. Kuhner - July, 04.2009

- [...] Mr. Sanader claimed he was resigning for "personal reasons." However, the Croatian media are speculating that his true motive may be to run as a candidate in presidential elections later this year.

The deeper reason is more sordid: He is a political failure and is jumping ship before Croatia crashes onto the economic rocks of the global recession. During the first quarter, the economy contracted by 6.7 percent. The tourism industry, the country's main source of foreign currency, is moribund. Unemployment is rising. The possibility of massive labor strikes is growing. Croatia's bid to enter the European Union by 2011 is stalled. This is partly because of a border dispute with neighboring Slovenia, but also because of the HDZ's dismal economic record.

Vain, venal and volatile, Mr. Sanader used his office in the ruthless pursuit of power, wealth and self-interest. Having bled Croatia white, he is leaving office just before the corpse can be pronounced dead. This is not leadership; it is cowardice.

He betrayed almost every segment of Croatian society. His European Union fast-track policy failed and betrayed Croatia's fishing and agricultural sectors. He failed to uphold the Croatian Catholic Church's social teachings on life and gay marriage. He degraded Croatia's democracy by allowing foreigners, such as German Chancellor Angela Merkel and former Irish Prime Minister Bertie Ahern, to meddle openly in Croatian elections [...] read the whole article

Par ivan.jurasinovic le 16/02/09

- Vecernji list - 14 février 2009 - Anita Malenica

- Ljerka Mintas Hodak : "je doute que Šlogar soit le véritable assassin"

Suite à l'arrestation du présumé assassin de sa fille, Ljerka Mintas Hodak, ancien ministre de la justice de Croatie (photographie ci-dessous), épouse de l'Avocat Zvonimir Hodak et mère d'Ivana Hodak, assassinée le 06 octobre 2008 à Zagreb de deux balles dans la tête, ne croit pas en la version officielle de la police croate selon laquelle sa fille aurait été assassinée par un SDF. Elle fait part de ses doutes au quotidien croate Vecerji list. Extraits.

VL : Etes-vous certaine que Šlogar soit l'assassin de votre fille ?

J'ai accepté le résultat auquel est parvenu la police; cela état, toute cette histoire racontée par Monsieur Šlogar comporte, cela est certain, bon nombres d'incohérences non seulement au niveau du mobile mais aussi concernant la description des faits. Certains doutes existent en moi; la suite de la procédure montrera si la police avait raison ou s'il s'agit d'un échec.

VL : l'opinion publique pense que la version officielle de la police comporte beaucoup d'incohérence ?

Il y a beaucoup d'incohérence dans la version officielle et il n'est pas étonnant que l'opinion publique en doute. Cela est du en partie au fait que les médias ont insisté sur ce fait, que les preuves de l'enquête mènent dans une autre direction et que les hommes politiques, y compris le Président de la République ont dit avec assurance, immédiatement après l'assassinat, qu'il s'agissait d'un assassinat mafieux. De surcroît, cet assassinat a été exécuté de manière si professionnelle qu'il est pratiquement incroyable qu'il ait pu être réalisé par un SDF sans aucune préparation.

VL : Bien que le fait de savoir si votre fille a été tuée par un SDF ou un mafiosi ne la ramènera pas, la vérité est-elle néanmoins apaisante ?

Pour moi rien n'est plus facile après que la police a annoncé avoir arrêté un suspect pour l'assassinat car les doutes ne disparaissent pas s'agissant de savoir s'il est bien le véritable assassin. J'aimerais tellement que soit arrêté le véritable assassin.

[...]

VL : comment vous êtes-vous sentie quand le chef de la police vous a annoncé avoir retrouvé l'assassin de votre fille la veille de son 27ème anniversaire ?

Mon mari Zvonko et moi avons difficilement vécu ces moments et le choc de savoir qui était accusé du meurtre a achevé de nous déstabiliser. Je dois reconnaître que cela m'a fait comme si quelqu'un m'avait mis du sel dans d'anciennes blessures qui venaient de se rouvrir. Cela a été vraiment très difficile".

[...]

LIEN VERS L'ARTICLE ORIGINAL ET COMPLET EN CROATE SUR LE SITE DU QUOTIDIEN